Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Ζητείται Βοηθός ΛογιστηρίουΑπό μεγάλο εκπαιδευτικό οργανισμό στα νότια προάστια ζητείται βοηθός λογιστηρίου. 

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση β λογιστή σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας.
Πτυχίο Α.Ε.Ι./ΤΕΙ  οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
Πολύ καλή γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Ε.Γ.Λ.Σ.,ΦΠΑ φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
Γνώση σύγχρονων εμπορο-λογιστικών φοροτεχνικών εφαρμογών κατά προτίμηση του «SoftOne».
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, άριστη γνώση λογιστικών φύλλων Excel.
  Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης.
  Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων.
  Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας.
  Αναλυτική σκέψη & μεθοδικότητα


ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Καταχώρηση των λογιστικών στοιχείων και διασφάλιση της ορθότητας των καταχωρήσεων των λογιστικών στοιχείων στην Εμπορική Διαχείριση, Γενική Λογιστική
Παρακολούθηση και συμφωνία λογαριασμών γενικής λογιστικής, πελατών, προμηθευτών, αξιόγραφων και τραπεζικών λογαριασμών όψεως σε μηνιαία βάση.
Ορθή τήρηση των διπλογραφικών βιβλίων
Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Ελευθ. Επαγγελματιών, Εργολάβων), δήλωσης φόρου εισοδήματος.
Εμπρόθεσμη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων και υποβολή στοιχείων από την Εταιρεία προς τις Φορολογικές Αρχές.


Περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ