Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

9 προσλήψεις στο Δήμο ΣαρωνικούΟ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σαρωνικού, που εδρεύει στα Καλύβια Θορικού Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Γ+Ε΄ (CE) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
2 ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@saronikoscity.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σαρωνικού, Λ. Αθηνών & Ρ. Φεραίου, Τ.Κ. 19010, Καλύβια Θορικού, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2299320300)

Προκήρυξη