Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

27 προσλήψεις στον ΕΛΓΑΜε απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο ΕΛΓΑ:

Ι. Εγκρίνει την πρόσληψη είκοσι (20) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως 4 μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που έχουν σημειωθεί στις καλλιέργειες της νήσου Κρήτης από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Προτεραιότητα έχουν οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν διεύθυνση κατοικίας στην Περιφέρεια Κρήτης. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την προϋπηρεσία τους στον ΕΛ.Γ.Α.

ΙΙ. Εγκρίνει την πρόσληψη επτά (7) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως 8 μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών των Υποκαταστημάτων Ηρακλείου, Λάρισας, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Αγρινίου, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιωθέντων ζώων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, ως εξής:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Ηρακλείου 2
Λάρισας 2
Ιωαννίνων 1
Κοζάνης 1
Αγρινίου 1

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την προϋπηρεσία τους στον ΕΛ.Γ.Α.

Πηγή: e-dimosio.gr