Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

18 προλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ στην ΠάτραΗ Έδρα της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου του ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου της, που εδρεύει στην Πάτρα του Νοµού Αχαίας


-Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Πάτρας ΣΟΧ1/2020


Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 24/11/2020 ως και 03/12/2020


-Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου ΣΟΧ1/2020

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 24/11/2020 ως και 03/12/2020