Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

15 προσλήψεις στην καθαριότητα στο Υπουργείο Ψηφιακής ΔιακυβέρνησηςΤο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα υπηρεσίας, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων:

15 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protocol@mindigital.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 10163, Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης/ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.