Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS (Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης)Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν μία θέση Καθηγητή/τριας Πληροφορικής (Κωδ.ΠΛ) για την στελέχωση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης Αθήνας (Κυψέλη).


Προϋποθέσεις:


Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή αντίστοιχων και συναφών τµηµάτων. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στη διδασκαλία

Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης

Ευθυκρισία, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση

Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδα

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΠΛ.)


Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.


Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν μία θέση (1) Γενικών Καθηκόντων/Καθαριστών (μερικής απασχόλησης) για  την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες των Παιδικών Χωριών SOS στο Ηράκλειο Κρήτης.


Προϋποθέσεις:


Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο

Συνεργατικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια

Προσφέρεται:


Ικανοποιητικός μισθός

Ασφάλιση

Δυνατότητα πολυετής συνεργασίας

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Κυριακή 18/10/2020.


Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου