Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις στο Ελληνικό ΚτηματολόγιοΤο ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την υλοποίηση του Υποέργου «Διασύνδεση των Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών με τα Παραγωγικά Συστήματα του Κτηματολογίου», προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και δη, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών, που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας.


Oι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65ετών.


Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι η 26η/ 10/ 2020 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 23η/ 11 / 2020 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ktb2020@ktimatologio.gr. Στο πεδίο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού σας μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της προκήρυξη και ο κωδικός θέσης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Υποβολή αίτησης της προκήρυξης B2020 του Ελληνικού Κτηματολογίου ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ___________».


Μετά την αποστολή της αίτησης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο, θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρότασής του.


Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της πρότασης, θα πρέπει να αποσταλεί εντός προθεσμίας σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου supportktb2020@ktimatologio.gr 


Προκήρυξη