Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

700 προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

 


Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1177)», για τη στελέχωση των πεντακοσίων (500) ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, συνολικά επτακόσιοι (700) επαγγελματίες υγείας ειδικότητας ΠΕ/TE νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων


Οι ως άνω επιπλέον διακόσιοι (200) προσληπτέοι επαγγελματίες υγείας θα στελεχώσουν τις ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Η κάθε ΚΟΜΥ περιλαμβάνει έναν οδηγό και τουλάχιστον έναν επαγγελματία υγείας. Η ως άνω κατανομή των επιπλέον προσληπτέων επαγγελματιών υγείας δύναται να τροποποιηθεί με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης.


Λόγω αυξημένων αναγκών, με την παρούσα ενισχύεται το Διοικητικό Προσωπικό της Πράξης στην Αττική μέσω της διάθεσης των κενών θέσεων Διοικητικού Προσωπικού στην 1η ΥΠΕ, η δε σχετική κατανομή των θέσεων Διοικητικού Προσωπικού διαμορφώνεται ως εξής:Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα: https://eody.komy.services.gov.gr


Πηγή: e-dimosio.gr