Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

31 προσλήψεις στο Δήμο ΙλίουΟ Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικoύ δικαίου oρισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ένα (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με τις παρακάτω ειδικότητες:


ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) 20


ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων οχημάτων 5


ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Α’ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας) 2


ΔΕ Ηλεκτρολόγων (ΣΤ’ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας) 2


ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών 1


ΤΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών 1


Η υποβολή αιτήσεων  αρχίζει την 29-09-2020 και λήγει την 08-10-2020.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Σελίδα 13 από 15 (kentrikigrammateia@ilion.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, Τ.Κ.13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ.κ. Σφέτσα Σεραφείμ, Σαγματοπούλου Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132030126, 2132030105, 2132030122, 2132030123 και 2132030117). 


Προκήρυξη