Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

26 προσλήψεις στο Δήµο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου ΡέντηΠρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόµων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, διάρκειας έως οχτώ (8) µηνών, µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για όλους» περιόδου 2020-2021, µε σκοπό την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, που εδρεύει στην Νίκαια Αττικής.


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση που µπορούν να προµηθεύονται από την ιστοσελίδα του ∆ήµου, και να την υποβάλουν, , είτε ηλεκτρονικά, συνοδευόµενη µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παναγή Τσαλδάρη 10, Νίκαια, Τ.Κ. 18450, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ι∆ΑΧ – Έκτακτου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132075304).


Προκήρυξη