Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 11 καθηγητών στο Δήμο ΑμαρουσίουΗ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου γνωστοποιεί την πρόσληψη έως έντεκα (11) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών ειδικότητας εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής (εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι μέχρι και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής) εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, «Προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου» (οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 9 & Δημ. Μόσχα, 2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας : 213-2038200-

202, καθημερινά, κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.), από την Παρασκευή 23-10-2020 και για δέκα (10) ημέρες, έως και τη Δευτέρα 02- 11-2020.