Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Ειδικός Παιδαγωγός - ΙωάννιναΤα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τη θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού (Κωδ. ΕΠ1) (μερικής απασχόλησης) για τη στελέχωση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ιωαννίνων.


Προϋποθέσεις:

Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας

Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Ικανότητα κρίσης, θετική επικοινωνία και δημιουργικότητα


Περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ