Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Βοηθός Λογιστή



Εμπορική/Εισαγωγική/Βιοτεχνική Εταιρεία με έδρα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη ζητά Βοηθό Λογιστή για εργασία πλήρους απασχόλησης.


Αρμοδιότητες

Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, παραγγελιών, εισπράξεων, πληρωμών και τιμολογίων 

Συμφωνία με πελάτες και προμηθευτές για ανεξόφλητα τιμολόγια 

Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελατών, προμηθευτών 

Υπολογισμό του ΦΠΑ συνεργασία με τον Λογιστή 

Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες 

Υλοποίηση εργασιών μηνιαίου κλεισίματος και οικονομικών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τον Λογιστή 

Τήρηση ταμείου (είσπραξη λογαριασμών και εξόφληση οφειλών)


Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων 

Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και των προγραμμάτων του Microsoft Office (Word, Excel) 

Καλή γνώση αγγλικών 

Γνώση τήρησης Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας 

Εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Δυνατότητα ανάληψης ευθυνών & επίλυσης προβλημάτων 


Περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ