Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Φιλόλογος Γερμανικής - ΘεσσαλονίκηΤα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τη θέση Θέση (1) Φιλολόγου Γερμανικής (κωδ. ΦΓ1) (μερικής απασχόλησης) για τη στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης.


Προϋποθέσεις:


Πτυχίο Π.Ε. Γερμανικής Φιλολογίας Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ

Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία

Εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή)

Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης

Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στη μάθηση

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)


Περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ