Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Γραμματειακή υποστήριξη πωλήσεωνΗ METROLAB AE, εταιρεία εμπορίας και υποστήριξης εργαστηριακού εξοπλισμού, αναζητά νέο συνεργάτη  για να στελεχώσει το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης πωλήσεων.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο σχολής σχετικής με γραμματειακή υποστήριξη οργάνωση/διοίκηση επιχειρήσεων, ή με το αντικείμενο της εταιρείας  (Χημεία, Βιολογία κλπ).

Άριστη γνώση και χειρισμός της ελληνικής γλώσσας.

Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της αγγλικής γλώσσας και άνεση στον προφορικό λόγο.

Γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (όπου αφορά)

Ικανότητα επικοινωνίας, τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Ικανότητα οργάνωσης και ορθής τήρησης αρχείων

Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδων  

Προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη πωλήσεων, θα αξιολογηθεί θετικά

Καλή γνώση και χειρισμός της Γερμανικής γλώσσας, θα αξιολογηθεί θετικάΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελατολογίου της εταιρείας

Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και της εμπιστοσύνης προς στην εταιρεία

Προετοιμασία οικονομοτεχνικών προσφορών για βασικά προιόντα με την βοήθεια και συνδρομή των καθ’ ύλην αρμόδιων πωλητών.

Παρακολούθηση της εξέλιξης των προσφορών (Follow-up) και ενημέρωση αρχείων και αρμόδιων πωλητών

Προετοιμασία φακέλων προσφορών και δικαιολογητικών για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς

Παρακολούθηση της εξέλιξης των παραγγελιών των πελατών, και των αντίστοιχων παραγγελιών σε προμηθευτές για τήρηση προθεσμιών και όρων και ενημέρωση αρχείων και αρμόδιων πωλητών και τεχνικών.

Παρακολούθηση της εξέλιξης των συμβάσεων των διαγωνισμών, και των σχετικών παραγγελιών σε προμηθευτές για τήρηση προθεσμιών και όρων και ενημέρωση αρχείων και αρμόδιων πωλητών και τεχνικών.

Προετοιμασία και σύνταξη παραγγελιών σε προμηθευτές και παρακολούθηση της εξέλιξής των.

Βοήθεια στην παροχή επιστημονικής υποστήριξης στους πελάτες με την βοήθεια των στελεχών πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας και των παραγωγών οίκων.

Βοήθεια στην οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, παρουσιάσεων, εκπαιδευτικών ημερίδων.

Οργάνωση μαζικών αποστολών ενημερωτικού υλικού (προσφορών, φυλλαδίων καταλόγων κλπ) σε πελάτες και συνεργάτες ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά (mail/e-mail shots).

Βοήθεια στην οργάνωση των ραντεβού των πωλητών με τους πελάτες-συνεργάτες.


ΠΑΡΟΧΕΣ

Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση με πενθήμερη εργασία από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο της εμπειρίας, και της επίτευξης στόχων

Ιδιωτική Νοσοκομειακή κάλυψη για τον ίδιο και όλα τα μέλη της οικογένειάς του

Πλήρης εκπαίδευση από έμπειρα στελέχη της εταιρείας και από στελέχη των παραγωγών οίκων

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης


Αποστολή βιογραφικών μέχρι 21 Οκτωβρίου 2020


Περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ