Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Καθηγητής /τριας Φυσικής - ΘεσσαλονίκηΤα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τη θέση (1) Καθηγητή /τριας Φυσικής (κωδ. ΦΥΣ1) μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης.


Προϋποθέσεις:


Πτυχίο Π.Ε. Φυσικής Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ

Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στην διδασκαλία

Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης

Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στη μάθηση

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας


Περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ