Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Καθηγητής Αγγλικής ΦιλολογίαςΤα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τη θέση Φιλολόγου Αγγλικής μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης Αθηνών:


Αναλυτικά:


Πτυχίο Π.Ε. Αγγλικής Φιλολογίας Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ

Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία

Εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή)

Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης

Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση για μάθηση

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)


Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων, έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.


Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.


Περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ