Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

91 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου ΔημητρίουΠρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων -4-μηνών, συνολικού αριθμού ενενήντα ενός (91) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του Δήμου Αγίου Δημητρίου


ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΜΗΝΕΣ 2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  16

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 70Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dadmay@dad.gr .


Η αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.


Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 05-09-2020 έως και 08-09-2020 μέχρι 12:00 το μεσημέρι.


Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.


Προκήρυξη