Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

72 προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου ΚρήτηςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου»


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.6 συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στην διεύθυνση Μάρκου Παπαδοπούλου 4 ΤΚ 71202 Ηράκλειο Κρήτης, είτε με αποστολή στο email: dopafmai.heraklion@gmail.com σκαναρισμένα όλα τα δικαιολογητικά σε αρχείο μορφής .pdf  Προσοχή: όχι και με τους δύο τρόπους.


Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 29/08/2020 μέχρι και 7/9/2020.


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Ανακοίνωση και το Παράρτημα στο οποίο αναφέρονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 1/2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΔ (Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6)