Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

33 προσλήψεις καθηγητών μουσικής στο Κέντρο Πολιτισμού ΘεσσαλονίκηςΠρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά τριάντα τριών (33) καθηγητών μουσικής και χορού για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» του Δήμου Θεσσαλονίκης -και ειδικότερα για το Δημοτικό Ωδείο και την Ανωτέρα και Ερασιτεχνική Σχολή Χορού- που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κων/νου Καραμανλή 141, ΤΚ 54249, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης», υπόψιν Κου Μακρυγιαννάκη (για αιτήσεις μουσικών) και υπόψιν Κας Κορωναίου (για αιτήσεις σχετικές με τη Σχολή Χορού). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 311600. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 


Προκήρυξη