Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

30 προσλήψεις Γυμναστών/στριών στο Δήμο Πυλαίας-ΧορτιάτηΟ Δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2020-2021, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (08) µήνες, συνολικό αριθµό τριάντα (30) ατόµων, γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες,


• ∆έκα πέντε (15) γυµναστές - στριες µε γνώση και προϋπηρεσία σε προγράµµατα

της Γ.Γ.Α Μαζικού Αθλητισµού, που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωµική, βάρη,

aerobic, pilates, yoga, µυϊκή ενδυνάµωση, Functional, Tabata, T-R-X (και όχι

µεµονωµένα κάποιο από αυτά),

• Ένας (01) γυµναστής-στρια µε ειδικότητα πινγκ-πονγκ,

• Ένας (01) γυµναστής-τρια µε ειδικότητα ειδική Αγωγή,

• Ένας (01) γυµναστής-τρια µε εµπειρία στην θεραπευτική γυµναστική ή

Θεραπευτική Γυµναστική στο νερό και γνώσεις aerobic.

• Ένας (01) γυµναστής-τρια µε ειδικότητα στην Σχολική Φυσική Αγωγή και

γνώσεις/εξειδίκευση Σχολικού Αθλητισµού και Κολύµβησης. 

• Ένας (01) γυµναστής-τρια µε ειδικότητα στην Πετοσφαίριση και εξειδίκευση στην

Ειδική Αγωγή

• ∆έκα (10) γυµναστές-τριες µε ειδικότητα Κολύµβησης, πτυχίο ναυαγοσωστικής και

γνώσεις aqua aerobic. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση δια ζώσης, στην γραµµατεία του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράµατος (∆/νση : Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο ΠυλαίαςΧορτιάτη, τηλ 2313.301013), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την ∆ευτέρα 07/09/2020 και για δέκα εργάσιµων (10) ηµέρες έως και την Παρασκευή 18/09/2020.

Η παρούσα δηµοσιεύεται σε δύο (02) εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα

Ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ΠυλαίαςΧορτιάτη


Προκήρυξη