Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 20 ατόμων στη ΔΕΥΑ ΒόλουH ΔΕΥΑΜΒ γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης.


Ειδικότητες: ΠΕ Χημικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών, ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών, ΔΕ Υδραυλικών


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosdioikiti@deyamv.gr)


Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.


Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.