Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

15 προσλήψεις στο Δήμο ΒόλβηςΟ Δήμος Βόλβης έπειτα από τις 159/2020 & 288/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ρρόνου συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας.


ΥΕ εργατών καθαριότητας- συνοδοί απορριμματοφόρου 10

ΔΕ χειριστής μηχανήματος έργου (JCB) 1

ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων (πυροπροστασία) 4


Οι ενδιαφερόμενοι καλούντα να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimos@dimosvolvis.gr έως και την 11η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:30.


Προκήρυξη