Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

12 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών στα ΙωάννιναΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων εσωτερικών χώρων για την αντιμετώπιση της παρούσας απρόβλεπτης κατάστασης με την κάτωθι ειδικότητα:


12 ΥΕ Καθαριστώνστριων σχολικών μονάδων εσωτερικών χώρων


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 10/9/2020 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) protocollo@ioannina.gr.


Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου (Καπλάνη 7 – 2ος όροφος), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την υπάλληλο Διαμάντη Ευανθία (τηλ. 2651361346) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.