Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

12 προσλήψεις στο Δήμο ΞάνθηςΟ Δήμος Ξάνθης, ύστερα από την με αριθμό 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, προς κάλυψη των επειγουσών αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19


6 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝΟι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα έως τις 10-09-2020 λόγω του κατεπείγοντος, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prosop@cityofxanthi.gr. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καλούνται να τα υποβάλουν στην Δημαρχείο Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας 67132 Ξάνθη σε κλειστό φάκελο.


Προκήρυξη