Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

115 προσλήψεις στο Δήμο ΚωΟ Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Α, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.


3 ΠΕ Διοικητικού

5 ΔΕ Διοικητικού

1 ΤΕ Νοσηλευτών

1 ΠΕ Πληροφορικής

1 ΤΕ Πληροφορικής

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτής)

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρο)

12 ΔΕ Οδηγών

90 ΥΕ Εργατών


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: hr@kos.gr


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2020.