Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Βοηθό ΛογιστήΗ ARTMIND PC , εταιρία που δραστηριοποιείται ως οργανωμένο γραφείο τήρησης λογιστικών βιβλίων στην Ελευσίνα Αττικής , επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Λογιστή


Ρόλος / αρμοδιότητες:


Ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας,  την προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων που αφορούν παρακρατούμενους φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.ά.), τις συμφωνίες τους τηρούμενους λογαριασμούς (γενικής λογιστικής, πελατών προμηθευτών), την έκδοση λογιστικών καταστάσεων και συναφών reports για την πληροφόρηση της διοίκησης της εκάστοτε  εταιρίας και τέλος θα έχει ουσιαστική συμμετοχή στη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εκάστοτε εταιρίας.


Επιπρόσθετα :


Υπολογισμός μισθοδοσίας προσωπικού , Υποβολή εντύπων στην διαδικτυακή πύλη του Sepe.gr  Υποβολή ΑΠΔ .Ο/η υποψήφιος/α γι’ αυτή την ενδιαφέρουσα θέση θα πρέπει να διαθέτει:


Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στα οικονομικά / λογιστικά

Προϋπηρεσία σε λογιστήριο εταιρείας. Προϋπηρεσία σε λογιστική εταιρεία θα εκτιμηθεί επιπρόσθετα

Εξοικείωση με λογιστικές  εφαρμογές. Γνώση EPSILON  EXTRA λογιστική διαχείριση  //HYPER AXION Μισθοδοσία  θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Άριστη χρήση του MS office

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ο /η υποψήφιος /α πρέπει να χαρακτηρίζεται από οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, προθυμία και διάθεση για μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη

Δίπλωμα οδήγησης .


Η ARTMIND PC  προσφέρει:


Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων

Σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας

Συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και παρέχουν ευκαιρίες εξέλιξης .


Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού