Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών


Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως και την 23.12.2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.


10 ΥΕ Τραπεζοκόμων

10 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας


Ανακοίνωση


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 25.08.2020 έως και την Πέμπτη  27.08.2020.