Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Μηχανολόγοι Μηχανικοί


H εταιρεία FREDDO A.E., επίσημος αντιπρόσωπος του Epta Group στην Ελλάδα και τη Κύπρο, που δραστηριοποιείται στον χώρο της επαγγελματικής ψύξης αναζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς για να πλαισιώσουν το Τεχνικό Τμήμα και το Τμήμα Service της εταιρείας:


ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΤ-01


Κύρια Αντικείμενα Θέσης


Εκπόνηση ψυκτικών και ηλεκτρολογικών μελετών

Σύνταξη και συντήρηση τεχνικών φακέλων

Διαχείριση και συντονισμός έργων

Διασφάλιση επίτευξης στόχων σχετικούς με τη διαχείριση έργων

Εφαρμογή κι εκτέλεση εταιρικών πολιτικών που αναφέρονται στις τεχνικές διαδικασίες και τα θέματα ασφαλείας κατά την υλοποίηση των έργων

Τήρηση νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται στην εκτέλεση των έργων

Σύνταξη τεχνικών αναφορών για θέματα ποιότητας και βελτίωσης της αξιοπιστίας των προϊόντων που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης ψυκτικού εξοπλισμού

Παραμετροποίηση και εκκίνηση κεντρικών ψυκτικών συστημάτων


ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ SERVICE: ΤΣ-02


Κύρια Αντικείμενα Θέσης


Απόκτηση προχωρημένου επίπεδου γνώσης σε τεχνικά θέματα και θέματα ποιότητας

Διασφάλιση επίτευξης στόχων σχετικούς με θέματα service

Εφαρμογή κι εκτέλεση εταιρικών πολιτικών που αναφέρονται στις τεχνικές διαδικασίες και τα θέματα ασφαλείας και ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών service

Τήρηση νομιμοποιητικών εγγράφων

Διαμόρφωση τεχνικών αναφορών για θέματα ποιότητας και βελτίωσης της αξιοπιστίας των προϊόντων που ενδεχομένως προκύψουν ως απόρροια της επίλυσης των βλαβών

Ανάπτυξη μεθόδων και διαδικασιών για τη διασφάλιση των επιπέδων ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών

Καταγραφή δεδομένων μέσω συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης ψυκτικού εξοπλισμού

Διαμόρφωση προγραμμάτων εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών κι επιβεβαίωση εκτέλεσής τους

Συντονισμός με τους τεχνικά ειδικούς για την επίλυση περίπλοκων τεχνικών θεμάτων

Ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση τεχνικών διαδικασιών σχετικών με τις μεθόδους επίλυσης περίπλοκων τεχνικών θεμάτων ώστε να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η αποκατάστασή τους

Επικοινωνία με συνεργάτες για τη διασφάλιση της επίλυσης των θεμάτων service

Διασφάλιση για το διαμοιρασμό τεχνικών εγχειριδίων κι εγγράφων στους τεχνικούς πεδίου για την υποστήριξη των καθημερινών θεμάτων service

Για νέα προϊόντα, διασφάλιση διαθεσιμότητας τεχνικών εγχειριδίων, τεκμηρίωσης κι εγγράφων σχετικά με την υποστήριξη των τεχνικών πεδίου, καθώς κι εκπαίδευσή τους.

Κατάθεση προτάσεων, ειδικά για τα νέα προϊόντα, σχετικά με τα απαραίτητα ανταλλακτικά που θα πρέπει να υπάρχουν ως απόθεμα ασφαλείας για την άμεση αντιμετώπιση βλαβών.

Σύνταξη τεχνικών αναφορών για θέματα ποιότητας και βελτίωσης της αξιοπιστίας των προϊόντων που ενδεχομένως προκύψουν κατά την επίλυση θεμάτων service


Προσόντα (και για τις 2 θέσεις)


Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από σχολή  Α.Ε.Ι  ή  Τ.Ε.Ι

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Γνώση  χρήσης προγράμματος  AutoCAD

Άριστη γνώση  Η/Υ

Δυνατότητα σύνταξης λεπτομερών τεχνικών αναφορών

Οργάνωση και μεθοδικότητα

Υπευθυνότητα

Διάθεση για συνεργασία ως μέλος ομάδας προς την επίτευξη κοινών στόχων

Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών

 


Τα παρακάτω θα ληφθούν θετικά υπόψιν


Πρότερη εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Ψύξης/Κλιματισμού

Πρότερη εμπειρία στην εκπόνηση ψυκτικών μελετών

Γνώση της Ιταλικής Γλώσσας


Για τους άντρες υποψηφίους: Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .


Παρακαλούμε κατά την αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται ο κωδικός θέσης για τον οποίο ενδιαφέρονται οι υποψήφιοι.


Αποστολή Βιογραφικού