Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

50 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο ΚαλαμαριάςH Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς ανακοινωνει την πρόσληψη 50 εποχικών υπαλλήλων καλλιτεχνικού προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedka.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. (Δ/νση: Μεταμορφώσεως 7-9, Καλαμαριά, τκ 55131 ) καθημερινά από 08.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. καθημερινά από 08.00 π.μ έως 14.00 μ.μ., είτε

α) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 7-9, Καλαμαριά τ.κ.55131 – Θεσσαλονίκη, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ., υπόψη Μαυρίδου Βέρας ή Ελευθεριάδη Αλέξανδρου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 495670 & 2310480400)

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 7-9, Καλαμαριά, τκ 55131 – Θεσσαλονίκη, ώρες υποβολής 08.00 – 14.00 (τηλ. επικοινωνίας: 2310 495670 & 2310480400, υπόψη Μαυρίδου Βέρας ή Ελευθεριάδη Αλέξανδρου).

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr