Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

48 προσλήψεις στον Δήμο Γαλατσίου


Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά, σαράντα οκτώ (48) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Γαλατσίου


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου ανακοίνωσης:17193/21.08.2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση protokollo@galatsi.gr


Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Γαλατσίου,ήτοι από 22/08/2020 έως και την Τετάρτη 26/08/2020.


Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προκήρυξη