Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

29 προσλήψεις στο Δήμο Δέλτα


Στην πρόσληψη 29 ατόμων ως προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, προχωρά ο δήμος Δέλτα.


Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης λειτουργίας της υπηρεσίας μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά:

1.με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση staff@dimosdelta.gr (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Δήμου Δέλτα www.dimosdelta.gr – Υπηρεσίες Ανακοινώσεις- η σχετική Αίτηση & Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή) Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται ο τίτλος «Αίτηση – COVID 2020 ».

2. κατ [ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δέλτα, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ. 57400 Σίνδος-Θεσσαλονίκης, (τηλ. επικοινωνίας: 2313/300547, 541, 546, 503 (Στην εν λόγω περίπτωση το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων).

Προκήρυξη