Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

27 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ


Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου, ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αιτήσεις εως και 24/08/2020.Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο (σε ένα αρχείο μορφής .pdf ή .tif με όριο χωρητικότητας έως 20mb)  στο email: g.giannou@deddie.gr ή  v.tsimpinou@deddie.gr   ή  αν αυτό δεν είναι δυνατό να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην  ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ,ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 72,  Τ.Κ. 185 47– Ν.ΦΑΛΗΡΟ,  απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης  υπόψη  κ.  ΤΣΙΜΠΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 210-4803537) ή κ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  (τηλ. Επικοινωνίας: 210 4803612).

Προκήρυξη