Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

15 προσλήψεις στον Δήμου ΠάρουΟ Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης πρόληψης της εμφάνισης και διασποράς του Κορωναιού COVID-19, με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης


ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων  2

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας εσ. χώρων 1

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας εσ. Χώρων 2

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 7

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 3


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου, ήτοι μέχρι και την 18-08-2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι

καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeioprosopikou@paros.gr Σε περίπτωση αδυναμίας

υποβολής της αίτησης με τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν

τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου

Πάρου, κατά προτίμηση κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για

αποφυγή συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2284360114, 2284360174).


Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο προσωπικού του

Δήμου Πάρου ή στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.https://dimos.paros.gr 


Προκήρυξη