Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

13 προσλήψεις στο Δήμο Δελφών


Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Δελφών, ενός (1) Καλλιτεχνικού Διευθυντή και Δώδεκα (12) καθηγητών μουσικής, με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020 ,του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας –διά βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς & Τουρισμού (ωδεία, φιλαρμονικές) Δήμου Δελφών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 17.08.2020 έως και 24.08.2020.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Δήμος Δελφών, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, Ρήγα –Κοντορήγα 12, Τ.Κ 33100 Άμφισσα (υπόψη κας Ευσταθίας Βελαώρα ή κας Ευσταθίας Καρανάσου)(τηλ. Επικοινωνίας 22650 72077).


Προκήρυξη