Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

112 προσλήψεις στην καθαριότητα σχολείων στο Δήμο Αχαρνών


Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δώδεκα (112) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων προχωρά ο δήμος Αχαρνών.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με αριθμό ανακοίνωσης 31822/20-8-2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@acharnes.gr


Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από την Παρασκευή 21/8/2020 έως και την Τρίτη 25/8/2020 και ώρα 23:59 μ.μ. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Προκήρυξη