Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

220 προσλήψεις εποχικών στην ΕΥΔΑΠ


Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 220 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιβυικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι:

Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσία Υδροληψίας φράγματος Μόρνου Λιδωρίκι         
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 6
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 13
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Καταμέτρησης & Ελέγχου Καταναλώσεων         
ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 50
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Μεταφορών                                 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  Γ’ + Ε’ ή (CE) & Δ’ ή (D) κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 2
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Μεταφορών                                 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  Γ’ κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 8
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Μεταφορών                                 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ + Ε’ Κατηγορίας & Δ’ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 15
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Ύδρευσης Αποχέτευσης                         
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 21
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Ύδρευσης Αποχέτευσης                         
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 77
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Υδροληψίας   Πρόδρομος,  Δήμος Θηβαίων
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Υδροληψίας  Άμφισσας (Δ. Δελφών)         
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Υδροληψίας – Δήμος Θηβαίων                 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Υδροληψίας Θήβας                         
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Υδροληψίας Θήβας                         
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. – Υπηρεσίες Υδροληψίας Πρόδρομος  Δήμου Θηβαίων,         
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ


Επικοινωνία:  210 2144248, 210 2144068, 210 2144077, 210 2144225, 210 2144461


Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr