Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

32 υδρονομείς στο Δήμο ΑιγιαλείαςΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις
τους στα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην έδρα του Δήμου Αιγιαλείας (Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, Ευθ. Γάτου 1) από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, ήτοι από 13/03/2018 έως και 19/03/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 12/2018 απόφασή του, καθόρισε τριάντα δύο(32) θέσεις  υδρονομέων ως εξής:

μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών της  Δημοτικής  Κοινότητας Ροδοδάφνης,
μία (1) θέση υδρονομέα ο οποίος θα χειρίζεται τις τρείς (3)  γεωτρήσεις,   το νερό του ποταμού «Μεγανίτη» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου  και τα νερά της Τ.Κ. Δημητρόπουλου,
μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Λόγγου,
μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των Τοπικών Κοινοτήτων Βουτσίμου & Πλατάνου,
μία (1) θέση υδρονομέα για την άρδευση των περιοχών Φαγιά, Κέρβα, Άη Γιώργη, Ρίζες, Σήκωμα και Τράπεζος της Τοπικής Κοινότητας Παρ. Πλατάνου,
δύο (2) θέσεις υδρονομέων για δύο (2) τομείς για την Τοπική Κοινότητα Αιγών, στον πρώτο τομέα την Α’ θέση υδρονομέα με τα αυλάκια Λόγγος, Οικονομέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια και στο δεύτερο τομέα την Β’ θέση υδρονομέα με τα αυλάκια άνω και κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο, Κάτω Γειτονιά και Καμάρι,
δύο (2) θέσεις υδρονομέων για τους δύο (2) τομείς της Τοπικής Κοινότητας Χρυσανθίου ως ακολούθως: α) Πηγή Κενέζας αρδευόμενη περιοχή εντός των ορίων της Κοινότητας, και από τα περισσεύματα της προαναφερθείσας πηγής δια μέσω δεξαμενής, αρδευόμενες περιοχές Προφήτης Ηλίας – Αχλαδιάς – Βλάχος – Μπακέσι – Ξαμήλια – Βύθια – Βουλομένο – Σβύνου κλπ & πηγή Βιτόμυλος αρδευόμενες περιοχές Κασάνεβα και β) Πηγές Σκάλα – Φεγγίτης – Χαρχατούρα αρδευόμενες περιοχές Σκάλα – Φεγγίτης -Χαρχατούρα – Μαρίνου & πηγή Βιτόμυλος αρδευόμενη περιοχή Αγ. Γεώργιος
μία (1) θέση υδρονομέα για τον πρώτο τομέα της Τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, που περιλαμβάνει τις πηγές Γουλά – Καρυά και Αγ. Δημήτριος,
μία (1) θέση υδρονομέα για τη διανομή των αρδευτικών υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων Όασης & Συνεβρού,
μία (1) θέση υδρονομέα για την Τοπική Κοινότητα Βελλάς για τη θέση «Σούβαλτο – Μπορτσίλο – Τσιλαρδί»,
πέντε (5) θέσεις υδρονομέων για τη Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού εκ των οποίων, τέσσερις (4) θέσεις ορίζονται για την πεδινή έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού: 1/ Μαυροσυκιά – Παγιαναίικα, 2/ Ελληνικό, 3/ Αρβανιτάκη& 4/ Ραλαίικα και μία (1) θέση ορίζετε για την ορεινή έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού (οικισμός Κερνίτσας – Κάστρου),
δύο (2) θέσεις υδρονομέων για την Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων, μία (1) για εντός του χωριού κτήματα και μία (1) για την περιοχή Καρτέρια,
μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Νικολαίικων,
δύο (2) θέσεις υδρονομέων για την Τοπική Κοινότητα Ροδιάς, μία (1) για την θέση Παλαιά Ροδιά και μία (1) για την θέση Καλογερική εμπολή – Περιθωρινά,
μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Ριζόμυλου,
μία (1) θέση υδρονομέα και για τους (2) τομείς στο Άνω και Κάτω Αύλακα της Τοπικής Κοινότητας Άνω Διακοπτού,
δύο (2) θέσεις υδρονομέων για την Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα και συγκεκριμένα: α) μία (1) θέση υδρονομέα για τον Α’ τομέα ποταμό «Κερυνίτη», β) μία (1) θέση υδρονομέα για τον Β’ τομέα ποταμό «Βουραϊκό» (Λαγκάδα και χωριό, Περακάμπος& Πηλαλίστρα),
μία (1) θέση υδρονομέα για την Τοπική Κοινότητα Ελίκης, για το αρδευτικό νερό χειμάρρου «Κερυνίτη» και την αρδευτική γεώτρηση στην περιοχή «Χούσιου»,
μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας,
μία (1) θέση υδρονομέα για την Τοπική Κοινότητα Καθολικού για τον Άνω και Κάτω Αύλακα,
μία (1) θέση υδρονομέα για τον οικισμό Δερβενάκι της Τοπικής Κοινότητας Μαμουσιάς και τέλος,
δύο (2) θέσεις υδρονομέων για την Τοπική Κοινότητα Πτέρης, έναν (1) υπεύθυνο του αυλακιού Μπουφούσκια – Σέλισσα και έναν (1) υπεύθυνο στον οικισμό Αγίου Ανδρέα.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Αιγιαλείας, Διεύθυνση: Κλεομένους Οικονόμου 11, 251 00 Αίγιο, Τηλέφωνο: 26910 29279.

Προκήρυξη