Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

23 θέσεις στη ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κατερίνης
Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά (23) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κατερίνης, ανά ειδικότητα ως εξής:


8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2 ΔΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
2 ΠΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Κ. (Γραφείο 20 – Β’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτ/φο αστυνοµικής ταυτότητας.
Βασικό τίτλο σπουδών.
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29 Μαρτίου 2018 µέχρι και τις 03 Απριλίου

Προκήρυξη