Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

12 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΠρέβεζαςΠρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η, διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό
(2) , διάστημα δώδεκα μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή (12) , πρόσκαιρων αναγκών κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα ως εξής:

12 ΥΕ Εργατών καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας οδός , Ελευθερίου Βενιζέλου Μπαχούμη & 2 έως και 23-3-2018.

Προκήρυξη