Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

27 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολική Αχαΐας
Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας για την Οργανική Μονάδα Αιγίου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου έως τις 31/12, ως εξής:

8 ΥΕ Φυλάκων (8ωρης κυκλικής απασχόλησης)
11 ΥΕ Καθαριότητας (8ωρης κυκλικής απασχόλησης)
1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (4ωρης απασχόλησης)
1 ΥΕ Πλυντών/τριών (4ωρης απασχόλησης)
1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (8ωρης απασχόλησης)
1 ΥΕ Τραπεζοκόμων (5ωρης απασχόλησης)
2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (5ωρης απασχόλησης)
2 ΥΕ Πλυντών/τριών (8ωρης απασχόλησης)
Αιτησεις εως την Παρασκευή, Φεβρουάριος 16, 2018

Προκήρυξη