Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

26 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων -ΚαματερούΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι έξι (26) άτομα για την κάλυψη αναγκών του
Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων -Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών», «Θεατρικό Παιχνίδι» και «Παροχή Υπηρεσιών Άθλησης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ)
3 ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ)
4 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)
1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΙΝΓΚ- ΠΟΝΓΚ)
3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΤΕΝΙΣ)
2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
5 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)
3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)
1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΒΟΛΕΥ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Ευαγ. Μπάστα (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023688). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη