Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

14 γυμναστές στο Δήμο Ωραιοκαστρου
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ για την περίοδο 2017/2018 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου , Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει ΔΈΚΑ ΠΕΝΤΕ(15) καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-60 ετών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπάρ.26689/1-10-13 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2527/Β/8-10-13) που αφορά ‘’ ’Εγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης Για Όλους’’. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο) στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, οδός Θεσσαλονίκης και Λόρδου Βύρωνα γωνία , 57013 Ωραιόκαστρο. , από Παρασκευή 23-02-2018 και έως Δευτέρα 05-03-2018, ώρες 08,30 π.μ. έως 14,30 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310-690793,2310020970

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από το την ημερομηνία πρόσληψης και έως 31-07-2018.

Προκήρυξη