Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

6 θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου ΛαμιέωνΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαμιέων Τ.Κ.35100, Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού , απευθύνοντάς την, στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2231351027, 2231351029, 2231351031).

Προκήρυξη