Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

25 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΚατερίνηςΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις , πλημμύρες κ.λ.π.) που έπληξαν το σύνολο του δήμου Κατερίνης από την 15η έως 17η Νοεμβρίου 2017 ως εξής:

2 ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΠΕ ή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)
3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3 ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8 ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΟΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΕΥΑ Κατερίνης (Α’ όροφος υπόψη Βεϊδαμενίδου Σοφία ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)

2.Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

3.Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας

4. Φωτ/φο τίτλου σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σποδών αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

5. Φωτ/φο άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση 6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη