Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

20 προσλήψεις στο Δήμο Ακτίου-ΒόνιτσαςΟ Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ύστερα από την 272/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και
πέντε(5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι(2θ) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

20 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Δ/νση:  Ε.Δεληγιώργη,   Βόνιτσα,   τηλ:    2643360102)   εντός πέντε(5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο Διαδίκτυο και αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κ. Αργυρού Ασπασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκήρυξη