Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

12 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη ΡέντηΗ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με την Απόφαση 168/2017 του Δ.Σ. της και το με αριθ.πρωτ.:102858/36192-05/12/2017
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί πρόσληψης Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας , Ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας δύο (2) μηνών και με τις παρακάτω ειδικότητες.

(2) δύο άτομα ειδικότητας ΥΕ οικοδόμου

(1) ένα άτομο ειδικότητας ΥΕ υδραυλικού

(7) επτά άτομα ειδικότητας ΥΕ καθαρίστριας

(1) ένα άτομο ειδικότητας ΥΕ ελαιοχρωματιστή

(1) ένα άτομο ειδικότητας ΥΕ γενικών καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη τους μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της Ανακοίνωσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

– ΑΙΤΗΣΗ (Δίνεται από την υπηρεσία)

– Α.Δ.Τ. (αντίγραφο)

– Α.Μ.Α. και Α.Μ.Κ.Α. (αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας)

– Α.Φ.Μ.

– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (περί μη επαναπρόσληψης σε δίμηνη Απασχόληση το τελευταίο 12μηνο στον φορέα) (Δίνεται από την υπηρεσία)

– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (περί μη καταδίκης και αξιόποινης πράξης). (Δίνεται από την υπηρεσία)

– ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων -Κατασκευής Αρμάτων και Στολών Καρναβαλιού, στην οδό Μακρυγιάννη 58, σε υπηρεσίες σχετικές με την επισκευή-συντήρηση αρμάτων και στολών Καρναβαλιού όπως σιδερωτήριο, καθαριστήριο, τακτοποίησης – αποθήκευση, εργατών κ.λπ.

Τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στην Γραμματεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. Ν.Π.Ι.Δ. τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, από ώρα 09:00΄ έως 14:00΄.

Προκήρυξη