Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Γραμματέας τμήματος εξαγωγών


Ελληνική εταιρεία στο χώρο του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά και έδρα την Αθήνα αναζητεί άτομο για το τμήμα
εξαγωγών.

Κύριες Αρμοδιότητες:

Καταχώρηση παραγγελιών εξωτερικού.
Επικοινωνία με τους πελάτες και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε όλα τα θέματα που προκύπτουν.
Ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου.
Επικοινωνία με νέους πελάτες.
Συνεργασία με το τμήμα marketing για την προώθηση εντύπων/ καταλόγων των προιόντων σε παλιούς και νέους πελάτες.
Άριστη συνεργασία με το τμήμα εξαγωγών του λογιστηρίου.
Προφίλ Υποψηφίου:

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε γραμματειακή υποστήριξη τμήματος εξαγωγών.
Πτυχίο ΑΕΙ/ Κολλεγίου ή άλλο συναφές.
Άριστη γνώση Αγγλικών ( γραπτά & προφορικά).
Άριστη γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης.
Άριστη γνώση MS Office, Outlook και H/Y γενικότερα.
Δημιουργική σκέψη και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
Multitasking και οργανωτικό πνεύμα.
Ιδιαίτερη έφεση στην επικοινωνία-ζωντανή παρουσία.
Ομαδικότητα και συνεργασία.
Βιογραφικά στο email: secretary@abacosm.gr 210/9765002 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΕΞ01

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Αναδημοσίευση: gr.indeed.gr