Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

5 θέσεις στο Δήμο Χίου


Πρόσληψης πέντε (5) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Παιδείας, που εδρεύει στη Χίο.

5 ΥΕ καθαριστών- στριών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Μιχάλων αριθ. 7 και ειδικότερα στην υπηρεσία Προσωπικού, (αρμόδιος κ. Δέσποινα Μαμούνα τηλ: 2271021057 εσωτ:6 ) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Προκήρυξη