Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προγραμματιστής - Αθήνα


Η εταιρία CANDI με κύρια δραστηριότητα την υλοποίηση λογισμικού αναζητά άμεσα 1 άτομο για να στελεχώσει τη θέση του Προγραμματιστή στα γραφεία της στην Αθήνα.


Η θέση αφορά σε πλήρη πενθήμερη απασχόληση.
Το αντικείμενο εργασίας αφορά στην ανάπτυξη προϊόντων της εταιρίας ή/και στην εκτέλεση έργων πληροφορικής.

Προφίλ υποψηφίου:

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών
Γνώσεις και προϋπηρεσία σε γλώσσες προγραμματισμού και τεχνολογίες Microsoft (.NET Framework, C#/VB, ASP.NET Web Forms / MVC / Web API)
Εμπειρία στη σχεδίαση και στη συντήρηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS)
Εμπειρία στη χρήση και δημιουργία web services (REST / Soap)
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εμπειρία στη διαχείριση έργων και εργασιών
Επιπλέον γνώσεις που θα εκτιμηθούν:

Γνώση στην ανάπτυξη mobile εφαρμογών (Xamarin)
Γνώσεις σε containers και microservices (.NET Core / Docker / Kubernetes / Azure)
Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Διάθεση για απόκτηση και μετάδοση γνώσεων
Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
Δυναμική προσωπικότητα
Πνεύμα ομαδικότητας
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και εντός αυστηρών προθεσμιών
Δεξιότητες χειρισμού διαπροσωπικών σχέσεων
Έμφαση στη λεπτομέρεια και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Εχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει:

Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής
Δυναμικό περιβάλλον εργασίας με προκλήσεις
Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού